Asem Gümrük Müşavirliği, 2005 yılında Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmeti vermek amacıyla İGMD’nin bir üyesi olarak sektörde yerini almak üzere kurulmuştur. Kısa sürede dış ticarette söz sahibi olan firmalara Hizmet vermeye başlamıştır.

ASEM, müşavirlik ve danışmanlık hizmetinde teknolojik altyapısı, bilgi ve tecrübe bütünlüğünü bir araya getirerek müşterilerinin çözüm ortağı olmuştur. Bugünü yaşayan değil, yarının da bilgi ve otomasyon teknolojisini takip eden bir alt yapıya sahiptir.
Asem Gümrük Müşavirliği ilke olarak; sizin için, size özel, sizden biri gibi çalışır.

Kalite Politikamız

Asem Gümrük Müşavirliği Ltd Şti, müşterilerine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılacak şekilde kaliteli hizmet sunma esasını benimsemiştir.

Firmamız, bu esasa bağlı olarak, aşağıdaki çalışmaları kendisine görev edinmiştir:

 • Talebi milli ve milletlerarası mevzuat çerçevesinde en kısa sürede ve hatasız olarak geliştirmek,
 • Gelişen ve değişen zamanda şirketimizin ve personelimizin ihtiyaçlarını tespit ederek kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme, verimliliği artırma konusunda çalışmalar yapmak,
 • Rekabet ortamına bağlı olarak müşteri portföyümüzü genişletmek,
 • Kalitenin sağlanmasında en önemli kaynağın insan olduğu bilinci ile bunu sağlayabilme hedefine yönelik olarak tüm çalışların aynı bilince erişmesi için sürekli eğitim vermek,
 • Kalite politikamızı müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerindeki seyre göre sürekli gözden geçirmek.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bu politika, Kurum Bilgi İşlem Altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır.

 • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını, yetkisiz değiştirmelerden korunmasını ve değiştirildiğinde farkına varılmasını, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını,
 • Bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapısı ile bilimsel ve teknolojik çözümler üreteceğimizi ve uygulayacağımızı, kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlayacağımızı,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayacağımızı,
 • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
 • Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi ve ölçeceğimizi,
 • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru,eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
 • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,

Taahhüt ederiz.